Overview
Một số công trình Thiết kế & thi công biệt thự do Hoa Đỏ thực hiện 2012 - 2013
  • Công việc thực hiện : Thiết kế, thi công
  • Khách hàng : Khách hàng
  • Thực hiện : 2013

Công trình tương tự